IFMS360į van Verbeter Presteren

Een nieuwe IFMS methode.

Specialisten zijn te vergelijken met topsporters. Onder hoge druk moeten zij topprestaties leveren, waarbij de schijnwerpers voortdurend op hun gericht zijn. Specialisten zijn teamspelers en weten dat topprestaties alleen bereikt kunnen worden door samenwerking met anderen.

IFMS is een 360į feedback methode om het individueel presteren van de specialist zichtbaar te maken en biedt handvatten om deze prestaties te verbeteren.

Daar waar de meeste methodes tijdrovend en statisch zijn biedt het Specialistvolgsysteem de mogelijkheid om op een snelle, dynamische en interactieve manier de prestaties te monitoren en op grond van de ingekomen input van collegaís, medewerkers en patiŽnten een Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan (POP) op te stellen.

De snelheid van het verbetertraject bepaalt de specialist zelf evenals de controle hierop. Met behulp van bovengenoemde methode wordt het Persoonlijk Ontwikkel en Actieplan een onderdeel van de dagelijkse praktijk in plaats van een jaarlijks terugkerend ritueel.

Opzet IFMS360į van Verbeter Presteren

 • Feedback methode die het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan activeert, motiveert en coachbaar maakt.
 • De status van de beoordeling(en) en het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan in ťťn oogopslag.
 • Het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan is continu muteerbaar en op onderdelen tot op vraagniveau actief en inactief te maken.
 • Een jaarlijkse totaalbeoordeling met meerdere tussentijdse beoordelingsmogelijkheden op basis van het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan met mogelijkheden tot uitbreiding.
 • Beoordelaars zijn collega, medewerkers en patiŽnten. Het aantal beoordelaars is flexibel in te zetten.
 • De beoordelingsvragen zijn ingedeeld in de standaard competenties. Elke vraag kan actief of non-actief worden gemaakt. De actieve vragen worden aangeboden aan de verschillende functies (collega, medewerker en patiŽnt).
 • Detailoverzicht van de gegroepeerde beoordelingen per vraag en per functie (collega, medewerkers en patiŽnt), vervolgens mogelijk om per beoordeling per vraag de details op te vragen.
 • De toelichting op de vragen per competentie en op de open vragen kunnen groepsgewijs per competentie en open vraag worden opgevraagd.
 • Het totaal; de beoordeling en het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan kan door een koppeling met een coach zichtbaar gemaakt worden voor een coach.
 • Voor coach en specialist is vastlegging van coachgesprekken mogelijk.

De kracht van IFMS360į van Verbeter Presteren

 • Overzichtelijkheid.
 • Beheersbaarheid.
 • Onpersoonlijkheid van de gemaakte beoordelingen.
 • Flexibiliteit om op onderdelen te kunnen werken en beoordeeld te worden.
 • Flexibiliteit om ook per functie (collega, medewerker of patiŽnt) te laten beoordelen.
 • Individueel in te richten beoordelingsvragen set en beoordelingsperiodes.
 • Status en resultaten beoordeling en het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan inzichtelijk voor een coach.
 • Mogelijkheid tot automatische email herinnering bij het uitblijven van acties op het Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan.
 • De motivatie wordt door de stoplicht kleuren geactiveerd om te werken naar een groen/oranje beoordeling.
 • Inzichtelijkheid in groei.

Login:
Password:

Login en/of Password vergeten
Password wijzigen

Verbeter Presteren

IFMS-VP is onderdeel van Verbeter Presteren

IFMS vragenlijst

De uitkomsten van de gegeven feedback via het Specialistvolgsysteem levert input voor verbetering van het professioneel handelen en de kwaliteit van de patiŽntenzorg door de Medisch Specialist. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een 360-graden feedback.

In het Specialistvolgsysteem staan zeven competentiegebieden die betrekking hebben op het functioneren van de Medisch Specialist. Deze zeven competentiegebieden zijn verwerkt in de vragenlijst.

De Medisch Specialist vraagt uw medewerking om feedback te geven op zijn eigen functioneren.

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts een paar minuten en alle antwoorden zijn vertrouwelijk. Er wordt geen informatie verzameld waarmee we uw specifieke antwoorden kunnen identificeren.

 • Het invullen van de vragenlijst is anoniem, uw privacy is hiermee gewaarborgd.
 • De antwoorden in het Specialistvolgsysteem zijn anoniem en kunnen niet herleid worden tot individuele medewerkers.
 • Alle antwoorden zijn vertrouwelijk en er worden geen rapportages gegenereerd indien er minder dan 8 personen hebben geantwoord. Dit is om de vertrouwelijkheid te waarborgen.
 • Rapportages worden automatisch gegenereerd en gerapporteerd door het Specialistvolgsysteem en niet door de organisatie.

De vragenlijst kan op iedere computer met internetverbinding worden ingevuld.

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw deelname